search
Dutchgraph cover picture

Dutchgraph

starstarstarstarstar
(4 reviews)

Certifications of Dutchgraph

Agency certified by Sortlist

Agency certified by Sortlist

Profile verified by its owner

Profile verified by its owner

Location of Dutchgraph

placeShow addressplaceOranjesingel 10, 6511 NT Nijmegen, Netherlands
Dutchgraph location

Languages spoken by Dutchgraph

DutchEnglish

Services (3) offered by Dutchgraph

Contact info for Dutchgraph

Dutchgraph cover picture

Dutchgraph

NetherlandsNijmegen

About Dutchgraph

Wees welkom op onze Sortlist pagina! Wij zijn merk makers uit Nijmegen. Designfantast Boudewijn en tekstchef Jesse nemen je mee in de wereld van buitengewone branding, ongelofelijke ontwerp en trots makende teksten. Luisteren naar het verhaal van ondernemers, daarop doorvragen en vervolgens dat verhaal uitwerken tot een meesterplan, dát geeft ons energie. Uiteraard doen we dat samen! Met humor én sensitiviteit weten we altijd de juiste essentie boven tafel te krijgen.

Binnen het communicatiespectrum doen wij meerdere dingen erg goed. We maken logo's waar je jarenlang naar kunt kijken, merkidentiteiten die perfect passen bij de mensen áchter het merk en schuiven net zo lang met beelden en letters totdat de perfecte balans ontstaan. Bij iedere opdracht is het opnieuw zoeken naar die balans. Bij geen enkel bedrijf is die balans hetzelfde namelijk. Zin om samen uit te zoeken waar jouw balans zit tussen ondernemen, hard werken én laten zien waar je toe in staat bent? Stuur ons een berichtje of check www.dutchgraph.com voor onze portfolio en hoe we dit werk gemaakt hebben. Kortom: wij zijn merk makers die streven naar topkwaliteit, oog hebben voor detail en nooit vergeten te genieten!

[English translation]

Welcome to our Sortlist page! We are brand builders from Nijmegen. Design fanatic Boudewijn and text chef Jesse take you into the world of extraordinary branding, incredible design and thrilling texts. Listening to the story of entrepreneurs, asking questions and then developing that story into a master plan, that gives us energy. Of course we do that together with the client! We always know how to get the right essence out of a conversation thanks to our sense of humor and sensitivity.

We do several things very well within the communication spectrum. We create logos that you can look at for years, brand identities that perfectly match the people behind the brand and shuffle images and letters until the perfect balance is achieved. With every project it is a new search for balance. This is not the same for every company. Do you want to find out where your balance is between doing business, working hard and showing of what you are capable of as a company? Send us a message or check www.dutchgraph.com for our portfolio. In short: we are brand builders who strive for top notch quality, have a sharp eye for detail and we never forget to enjoy!

Read more

Works (9) by Dutchgraph

Na-Nomi by Dutchgraph
Na-NomiJune 24, 2020
arrow_forward
Thijmen Nabuurs by Dutchgraph
Thijmen NabuursApril 27, 2020
arrow_forward
Metiez by Dutchgraph
MetiezApril 27, 2020
arrow_forward
Nabuurs by Dutchgraph
NabuursApril 27, 2020
arrow_forward
ABC Bemmel by Dutchgraph
ABC BemmelJune 24, 2020
arrow_forward
Soeteman Makelaars by Dutchgraph
Soeteman MakelaarsApril 27, 2020
arrow_forward
Schmidt-Oss by Dutchgraph
Schmidt-OssApril 27, 2020
arrow_forward
Muziek voor je Brein by Dutchgraph
Muziek voor je BreinJune 24, 2020
arrow_forward
JANZEN by Dutchgraph
JANZENApril 27, 2020
arrow_forward
{{ works.collapsed ? "Show more" : "Show less" }}

Services (3) offered by Dutchgraph

Branding & Positioning

€1500 – €10000

HOE ZIT HET MET MIJN MERK IDENTITEIT? Consumenten zijn eigenwijs. Met duizenden communicatie uitingen die men per dag moet verwerken zijn consumenten steeds vaker geneigd om zelf te bepalen waar ze fan van worden. Het vertrouwen in bedrijven neemt af. Het is dus bijzonder belangrijk om consistent te zijn in wat je uitstraalt. Geef je tegenstrijdige signalen af? Dan val je buiten de boot. Een identiteit die is gebaseerd op je kernwaarden zorgt ervoor dat mensen geloven wat je doet. Keuzes maken doen mensen op gevoel dus daar zit wat ons betreft de sweet spot. Wij helpen in het neerzetten van een authentieke identiteit die ervoor zorgt dat je die spot maximaal kunt raken. Durf jij het aan? [ENGLISH] WHAT ABOUT MY BRAND IDENTITY? Consumers are stubborn. With thousands of communication messages that needs to be processed every day, consumers are increasingly inclined to decide for themselves what they become a fan of. Trusting companies is not that common anymore. So it is very important to be consistent in what you show to your audience. Are you showing conflicting values? Then you will miss out on opportunities. An identity based on your core values ​​make people believe in what you do. People make choices by intuition, so that is where the sweet spot is. We help establish an authentic identity that helps you to hit that spot to the maximum. Wanna get to work? EEN NIEUWE HUISSTIJL Met duizenden mogelijkheden op het gebied van kleur, typografie en grafische elementen is het onze uitdaging om daar de beste combinatie in te vinden. Zoals een stylist je outfit en accessoires laat matchen met je schoenen zorgen wij ervoor dat je letters en je logo matchen met het kleurenpalet. Waar het kernconcept het gedachtengoed bepaalt, doet de huisstijl dat voor het totaalplaatje. De huisstijl bestaat simpel gezegd uit een set visuele regels, kleuren en elementen die van toepassing zijn op iedere uiting. Een consistente uitstraling levert een consistente indruk op. Daarmee blijf je pas écht hangen bij je doelgroep. [ENGLISH] A NEW BRANDING With thousands of possibilities in the field of color, typography and graphic elements, our challenge is to find the perfect combination. Just like a stylist has your outfit and accessories match with your shoes, we ensure U that your letters and logo match your unique colors. Where the core concept determines the ideas, the branding does that for the total picture. Simply put, the branding consists of a set of visual rules, colors and elements that apply to every communication expression that you do. A consistent look produces a consistent impression. In that way you really stick with your target group.

Read more
LogoHuisstijlontwikkelingmerk identiteitBrandingBrandbookbrand imageBrand DesignBrand IdentityidentitiesVisual IdentityWebsiteWebdesignPositioningBrand ExperiencepurposeSponsoringStorytellingPRMarketingCommunicationActivationConceptCreationadvertising campaignsContent campaignsBrand Promisebrand storytellingbrand awerenessLogo DesignRebrandingbrand idenitypostionering{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Website Creation

€2000 – €100000

Dutchgraph ontwerpt next level websites die meer klanten én meer omzet genereren! Jezelf oriënteren voor een aankoop van een product of dienst gebeurt online. Je website is daarmee je belangrijkste communicatiemiddel. Je vertelt er je verhaal, informeert je bezoeker over het bedrijf en het biedt je de kans om jezelf écht te laten zien. Een website met een strak design en goede content zorgt ervoor dat je bezoeker blijft hangen. Zo nodig je ze uit om verder te kijken! Het merendeel van die doelgroep gebruikt het internet via hun smartphone. Webdesign van Dutchgraph is volledig responsive. Dat wil zeggen dat welk formaat scherm je sitebezoeker ook heeft, het design zichzelf automatisch aanpast aan de bijhorende afmetingen. HOE GAAN WIJ TE WERK? Na een intake en het opstellen van de identiteit maken we een sitemap. Dat is een voorstel over welke pagina’s waar komen, welke functie zij hebben en hoe ze op elkaar inspelen. Dit vormt de basis voor een goede website. Na goedkeuring gaan we aan de slag met wireframes. Die vormen een geraamte dat de structuur weergeeft van je website, zonder design. De functie van het wireframe is inzicht verschaffen in waar grafische elementen, teksten en afbeeldingen komen. Zodra de wireframes goed voelen gaan we aan de slag met het design. Vanuit de huisstijl creëren we een design dat past bij jouw doelen en dan zit je website als gegoten. Laat het uitvoeren van de gewenste strategie maar beginnen! Alle voordelen nog eens op een rij: Maatwerk website of een thema Mobile, tablet & desktop vriendelijk (responsive webdesign) Content door ons gefaciliteerd Eenvoudig in beheer Persoonlijk en professionele support (ook na lancering site) [ENGLISH] Dutchgraph designs next level websites that generate more customers and more revenue! Orienting yourself for a purchase of a product or service is done online nowadays. Your website is therefore your most important means of communication. You tell your story there, inform your visitor about the company and it offers you the opportunity to really show yourself. A website with a sleek design and good content ensure you that your visitor stays on your site. So you can invite them to look further! The majority of that target group uses the internet by their smartphone. Dutchgraph's web design is fully responsive. This means that whatever screen size your site visitor is having, the design automatically adapts itself to the corresponding screen size. HOW ARE WE WORKING? After an intake and drawing up the identity, we make a sitemap. That is a proposal about which pages comes where, what function they are having and how they interact. This forms the base for a good website. After approval, we start working with wireframes. They form a framework that reflects the structure of your website, without the design. The function of the wireframe is to provide insight into where graphic elements, texts and images are going to be placed. As soon as the wireframe feel good, we start working on the design. With branding as a base we create a design that fits your goals and then your website is done! Let the execution of the desired strategy begin! The advantages: Custom website or theme Mobile, tablet & desktop friendly (responsive web design) Content facilitated by us Easy to manage Personal and professional support (also after site launch)

Read more
WebsiteWordPressWebdesignux-designui-designWeb DevelopmentdeveloppementDesignWebcopywritersCopywritingContent WritingContent CreationblogsonderhoudHostingWebsite Designweb developerContentvisual idenityGraphic DesignResponsive Websiteuser flowA/B Testing{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Advertising

€1000 – €100000

We maken talloze reclame-uitingen, uiteenlopend van gigantische bill-boards tot zeer subtiele flyers. Zowel online als offline verzorgen we alle communicatie uitingen die je kunt bedenken. Flyers, visitekaartjes, posters, brochures, jaarverslagen etc. Je kunt het zo gek niet verzinnen en wij maken het. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden of heb je gekke ideeën die je wilt realiseren? Het zal je verbazen wat er mogelijk is. Neem contact op voor een offerte op maat of simpelweg om te overleggen wat wij voor je kunnen doen! [ENGLISH] We make countless advertisements, ranging from gigantic billboards to very subtle flyers. Both online and offline, we provide all communication projects that you can think of. Flyers, business cards, posters, brochures, annual reports, etc. When you can come up with it, we make it. Are you curious about the possibilities or do you have crazy ideas that you want to bring to life? You will be amazed at what is possible. Contact us for a customized price proposal or simply to discuss what we can do for you!

Read more
AdvertisingpostersvisitekaartjesBrochuremagazinesBrandbookrelatiegeschenkengrafisch ontwerpvormgevingflyerPosterStorytellingbusinesscardadvertentieDesignslogansPayoffslagzinCopywritingPrintcampaignsOutdoorRetailadvertising designgraphic artContent CreationEvents{{ skills.collapsed ? ("Show more" | translate) : ("Show less" | translate) }}

Reviews (4) given to Dutchgraph

starstarstarstarstar
5/5
Loretta YingLoretta Yingcheck_circle_outlineThis reviewer has been verified by Sortlist.

Eigenaar at Yingies Online

business Unknown industry

people Unknown size

a month ago

Dutchgraph is een hele fijne organisatie. Meedenkend maar vooral begrijpend! Ik ben heel tevreden met het eindresultaat dat Dutchgraph heeft geleverd. Ik raad iedereen Dutchgraph aan! (Translated by Google) Dutchgraph is a very nice organization. Thinking but above all understanding! I am very satisfied with the end result that Dutchgraph has delivered. I recommend everyone Dutchgraph!

Overall rating
starstarstarstarstar
5/5
Thijmen NabuursThijmen Nabuurscheck_circle_outlineThis reviewer has been verified by Sortlist.

Owner at Thijmen Nabuurs Racing

business Unknown industry

people Unknown size

a month ago

Begin 2019 in contact gekomen met Dutchgraph. Twee jonge gemotiveerde heren die enorm creatief zijn. Ik voelde meteen een klik wat resulteerde in een supermooie samenwerking. Ze staan altijd open voor vragen en nieuwe ideeën. Ik denk dat er nog mooie dingen aan gaan komen samen met Dutchgraph!  Bent u op zoek naar een topdesign en super samenwerking? Dan zit u bij Dutchgraph op het juiste adres! (Translated by Google) In the beginning of 2019 I came in contact with Dutchgraph. Two young motivated guys who are very creative. I immediately felt a click, which resulted in a fantastic collaboration. They are always open to questions and new ideas. I think beautiful things are coming together with Dutchgraph! Are you looking for a top design and super collaboration? Then you are at the right place at Dutchgraph!

Overall rating
starstarstarstarstar
5/5
Michelle van LieshoutMichelle van Lieshoutcheck_circle_outlineThis reviewer has been verified by Sortlist.

Eigenaar at Beatysalon for you

business Unknown industry

people Unknown size

a month ago

30 augustus 2018 kwam ik voor het eerst met Boudewijn en Jesse in contact. Dat contact was meteen goed, en er kwam al snel een opdracht uit. Dit resultaat hebben ze meteen fanatstisch gedaan! En wanneer ik een aanvulling, toevoeging, verandering of iets heel nieuws wil bel ik meteen weer naar hun. Ze zijn vriendelijk, profesioneel, denken met je mee en vooral ze maken echt kwaliteit.

Overall rating
starstarstarstarstar
5/5
Merel BakhuizenMerel Bakhuizencheck_circle_outlineThis reviewer has been verified by Sortlist.

Projectmanager at Muziek voor je Brein

business Unknown industry

people Unknown size

2 months ago

Hoogstaande kwaliteit, denken uitstekend met je mee en komen met verrassende out of the box ideeën. Een echte aanrader voor iedereen die op zoek is naar een zeer klantgerichte benadering met perfect eindresultaat! Wij zijn enorm door hen geholpen, dankjewel Dutchgraph!

Overall rating
starstarstarstarstar
5/5